fbpx

movement master course

Van Traditioneel Naar 'Functioneel Trainen'.

Het menselijk lichaam is een complex en dynamisch systeem. De samenwerking tussen spieren en zenuwen is bepalend voor fysieke prestaties evenals risico op het krijgen van blessures. Sporters krijgen vaak te maken met fysieke klachten. Deze zijn meestal het gevolg van een onverwachte situatie tijdens het trainen en competitie. Traditionele trainingsleer is gebaseerd op de gymcultuur, met als doel om een ‘spier’ groter en sterker te maken. Het denken in losse spieren brengt echter een hoop beperkingen met zich mee.

Het geïsoleerd trainen van spieren, verstoort de samenwerking met omliggende spieren om zowel statische als dynamische stabiliteit in het lichaam te behouden. Het belangrijk om te weten waar bepaalde spieren voor bedoeld zijn. Dit doen we door vanuit de anatomie te kijken naar de architectuur van spieren, zowel in verhouding tot zichzelf als naar elkaar. Ook diverse reflexmatige systemen beïnvloeden onbewust hoe we bewegen. Zelfs de manier waarop we denken over bewegen, beïnvloed onze fysieke prestaties aanzienlijk. Het lichaam zien als slechts een opsomming van losse onderdelen is als kijken met ‘tunnelvisie

Functioneel trainen is geen mythe, het draait om begrijpen hoe ons lichaam werkt. Tijdens de Movement Master Course leren kracht- en conditietrainers, (sport)fysiotherapeuten, personal trainers en andere professionals kijken naar het lichaam als een keten van centrale en perifere systemen, die elkaar positief en negatief kunnen beïnvloeden. Uit een toolbox met innovatieve oefeningen, testen en behandelingen, leer je tools stapsgewijs toepassen om specifieke problemen in de beweegketen te identificeren én aan te pakken. 

Tijdens sport-specifieke skills, delen we de beweging op in stabiele en onstabiele elementen. De zwakste schakel bepaalt hierbij zowel de robuustheid als de belastbaarheid van de gehele keten. We maken de vertaalslag naar functioneel trainen, gericht op casussen binnen een selectie van sporters. We leren programma’s afstellen op het seizoen, zodat sporters tijdens de belangrijkste momenten pieken in hun prestaties.

Het opleidingstraject wordt volledig afgestemd op de kennis en vooropleiding van de trainers en para-medische staf binnen een club of organisatie. De opleiding bestaat uit presentaties, praktische workshops en tussenliggende periodes voor het uitwerken van beweeganalyses en trainingsprogramma’s. We bieden alle raamwerken voor een zelfstandige doorontwikkeling van beweeg-, prestatie- en revalidatieprogramma’s.

Meer weten over de mogelijkheden? Vul het aanvraagformulier in.

China
mmmmc
`mmc2
MMC

aanvragen: