fbpx

movement master course

Van Traditioneel Naar 'Functioneel Trainen'.

Het lichaam is een dynamisch systeem, waarbij samenwerking tussen spieren en zenuwen bepalend is voor fysieke prestaties evenals het risico op het krijgen van blessures. Door een gebrek aan kwalitatieve scholing, krijgen sporters onnodig vaak te maken met fysieke klachten. Traditionele trainingsleer is gebaseerd op de gymcultuur, met als doel om spieren groter en sterker te maken. Sterke spieren zijn niet verkeerd, maar het denken in losse spieren brengt veel beperkingen met zich mee.

Het geïsoleerd trainen van spieren, verstoort de samenwerking met omliggende spieren om zowel statische als dynamische stabiliteit in het lichaam te behouden. Het belangrijk om te weten waar bepaalde spieren voor bedoeld zijn. Dit doen we door vanuit de anatomie te kijken naar de architectuur van spieren, zowel in verhouding tot zichzelf als naar elkaar. Ook diverse reflexmatige systemen beïnvloeden onbewust hoe we bewegen. Zelfs de manier waarop we denken over hoe we bewegen, beïnvloed onze fysieke prestaties aanzienlijk. Het lichaam zien als slechts een opsomming van losse onderdelen is als kijken met ‘tunnelvisie’.

Functioneel trainen is geen mythe, het draait om begrijpen hoe ons lichaam werkt. Tijdens de Movement Master Course leren kracht- en conditietrainers, personal trainers, sport coaches, (sport)fysiotherapeuten en andere beweegprofessionals, kijken naar het lichaam als een keten van centrale en perifere systemen, die elkaar positief en negatief kunnen beïnvloeden. Uit een toolbox met innovatieve beweegvormen, testen en behandelingen, leer je deze stapsgewijs toepassen om specifieke problemen in de beweegketen aan te pakken. 

We delen de beweegketen tijdens het uitvoeren van sport-specifieke skills op in stabiele en onstabiele elementen. De zwakste schakel bepaalt hierbij zowel de robuustheid als de belastbaarheid van de gehele keten. We maken de vertaalslag naar functioneel trainen, gericht op casussen binnen een selectie van sporters. Ook leren we programma’s afstellen op het seizoen, zodat sporters op de juiste momenten spelen en tijdens de belangrijkste momenten pieken in hun prestaties.

Het opleidingstraject wordt volledig afgestemd op de kennis en vooropleiding van de trainers en para-medische staf binnen de club of organisatie. De opleiding bestaat uit presentaties, praktische workshops en tussenliggende periodes voor het uitwerken van opdrachten. We bieden de raamwerken voor een zelfstandige doorontwikkeling van beweeg-, prestatie- en revalidatieprogramma’s.

Meer weten over de mogelijkheden? Vul het aanvraagformulier in.

mmmmc
China
`mmc2
MMC

aanvragen: